Contact 2017-12-07T04:50:07+00:00

Liên hệ & đặt chỗ

Hãy nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất

Quý khách muốn góp ýi về dịch vụ của chúng tôi

Quý khách chỉ muốn nhắn với chúng tôi điều gì ấy

 

L’Escale by THIERRY DRAPEAU – 90 quốc Hương – Thảo Điền – Q2 – Tp. HCM

 

Điện thoại: +84 28 3636 0160

 

Email: [email protected]

 

Tọa độ GPS : vĩ độ: 10.8091473 / kinh độ : 106.728313